BADANIA

Przemiany zachodzące w kulturze i ekonomii stają się coraz częściej przedmiotem analizy i badań.

Przez wiele lat dominowało pojmowanie kultury jako obszaru niedochodowego, który pochłania jedynie środki publiczne, a rozwój tej sfery rozważano wyłącznie w kategoriach artystycznych i społecznych. Obecnie coraz powszechniejsze stało się natomiast instrumentalne traktowanie kultury jako katalizatora korzyści ekonomicznych. Obserwuje się także coraz większe różnice w interpretacji zjawisk ekonomicznych w kulturze.  

Szczególne kontrowersje budzą granice komercjalizacji kultury, sposoby oceny działalności kulturalnej oraz rola menedżerów w zarządzaniu instytucjami kultury.

Pro Cultura, zgodnie z ideą, jaka przyświecała naszej fundatorce prof. dr hab. Dorocie Ilczuk, wybitnemu ekspertowi w dziedzinie ekonomiki kultury, nadal rozwijać będzie działalność badawczą w tym obszarze.  

Szczególnie interesują nas następujące obszary badań: 

  • nowe modele i źródła finansowania działalności kulturalnej,
  • nowe formy instytucjonalne,
  • nowe formy organizacyjne instytucji kultury,
  • zmiany i innowacje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • rola kultury w rozwoju społeczeństwa i kreowaniu nowych potrzeb inwestycyjnych i konsumpcyjnych,
  • europejskie rozwiązania formalno-prawne w sferze kultury,
  • zagadnienia dotyczące różnorodności kulturowej,
  • społeczeństwo obywatelskie i informacyjne,
  • nowe metody i technologie w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego.