HISTORIA

Pomysł stworzenia Fundacji zrodził się w 2003 roku z potrzeby powołania w Polsce do życia instytucji, która włączyłaby się w międzynarodowy nurt badań nad kulturą.

Założycielką, główną siłą sprawczą wszystkich działań Fundacji i pierwszą jej prezes była prof. Dorota Ilczuk, która obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Fundacji.

Przez ponad dekadę Pro Cultura promowała i propagowała najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania i finansowania kultury, a także aktywnie uczestniczyła i inicjowała polskie oraz międzynarodowe badania w dziedzinach kultury, jej przemysłów oraz nowych technologii informacyjnych.

Na zlecenia jednostek władz samorządowych, instytucji zagranicznych i osób indywidualnych zrealizowano kilkadziesiąt projektów: badań, raportów, ekspertyz. 

Pro Cultura stała się instytucją rozpoznawalną i uznawaną przez szerokie grono badaczy i praktyków aktywnie działających w sferze badań w kraju i za granicą. 

Dzięki otwartości i chęci dzielenia się wiedzą, Fundacja zawsze przyciągała i skupiała wokół siebie wielu ludzi sztuki i kultury, badaczy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pasjonatów innowacji i nowych technologii informacyjnych. To oni dzięki wsparciu i doświadczeniu prof. Doroty Ilczuk mogli rozwijać się, uczyć i przygotowywać do nowych wyzwań. 

We wrześniu 2015 roku, po ponad rocznej przerwie, nadszedł nowy etap w działalności Fundacji Pro Cultura: został powołany nowy Zarząd, a organizacja poszerzyła obszar i zakres swoich działań.