MISJA I CELE

 We wrześniu 2015 roku Fundacja Pro Cultura wznowiła działalność w nowej odsłonie, z nową strategią i nowym Zarządem.

Naszą misją jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju kultury, mediów oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Prowadzimy krajowe i międzynarodowe badania w obszarze kultury, środków przekazu, TIK oraz przemian społeczno-kulturowych.

Rozwijamy wśród artystów, animatorów i menadżerów kultury kompetencje cyfrowe oraz wiedzę w zakresie zarządzania i ekonomiki kultury.

Naszym celem jest inicjowanie oraz udział w krajowych i międzynarodowych badaniach w obszarze kultury, jej przemysłów, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz przemian społeczno - kulturowych.

Zamierzamy szerzej wspierać instytucje kultury w cyfryzacji, rozwoju e-usług oraz digitalizacji zasobów kultury. Zainicjowaliśmy i animujemy powstanie sieci współpracy „nowych instytucji kultury”.

Nowym obszarem naszej działalności jest także inkubowanie innowacji społecznych w aktywizacji społecznej i zawodowej, opartych o rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych. Wspieramy również aktywność obywatelską oraz świadomy odbiór i prosumpcję produktów kultury oraz cyfrowej aktywności twórczej.

Chcemy być aktywnym i uznanym uczestnikiem międzynarodowej debaty w sprawach kluczowych dla rozwoju sektora kultury i mieć własny głos w dyskusji o kierunkach polityki kulturalnej w Europie i Polsce. 

Fundacja Pro Cultura ma stać się marką kojarzoną z innowacyjnym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w kulturze oraz katalizatorem rozwoju cyfrowej przestrzeni kulturowej w Polsce.

 

Chcemy skupić się na trzech przenikających się obszarach:

  • Kultura 2.0
  • Zarządzanie zmianą
  • Badania