PROJEKTY WIELOLETNIE

Promowanie europejskich tożsamości poprzez kulturę i dziedzictwo” (2005 - 2006)

Projekt został zainicjowany przez Komórkę Rady Europy ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w związku z ogłoszeniem w roku 2008 Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Celem projektu było wypracowanie tekstu deklaracji o tożsamości wielokulturowej.

Od 2005 roku, grupa ekspercka, do której należała prof. Dorota Ilczuk, pracowała nad projektem "Tożsamości Kulturowe, Wspólne Wartości i Europejskie Obywatelstwo". Odbyło się pięć spotkań poświęconych temu przedsięwzięciu (dwa w Strasburgu, jedno w Budapeszcie, jedno w Edynburgu i jedno w Paryżu).

 W 2006 roku w Budapeszcie pod auspicjami Komitetów Wykonawczych Rady Europy ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego zorganizowano  kolokwium: "Środkowo i  Wschodnioeuropejskie aspekty tożsamości kulturowej, wspólne wartości i obywatelstwo w dzisiejszej Europie". Prof. Ilczuk przedstawiła tam prezentację pt.: "Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu postaw i tożsamości obywatelskich". Ówczesna prezes Pro Cultury była również ekspertem drugiej sesji plenarnej pt.: "Podejście obywatela do kwestii tożsamości i dziedzictwa".

 

 Bielański biuletyn kulturalny "O.B.O.K."  (2006 - 2007)

Multimedialny biuletyn w wersji drukowanej i elektronicznej powstawał na zlecenie Wydziału Kultury warszawskiej Dzielnicy Bielany.  "O.B.O.K. - O Bielańskich Okolicznościach Kultury" był informatorem, który początkowo trafiał do bielańskich instytucji kulturalnych, a potem także mieszkańców. Na jego łamach znaleźć można było kalendarium wydarzeń kulturalnych, artykuły dotyczące "miejsc magicznych" na Bielanach, a także wywiady ze znanymi mieszkańcami tego zakątka Warszawy. Redaktorem naczelnym biuletynu był Jacek Drozda, a koordynatorką całego przedsięwzięcia - Anna Stępniewska.

 

„Mazowiecki System Biblioteczny” (2005 - 2007)

W 2005 roku Fundacja Pro Cultura przygotowała  ekspertyzę o nazwie „Koncepcja projektu System Informacji Regionalnej’” w ramach projektu informatyzacji/komputeryzacji bibliotek publicznych województwa mazowieckiego. Na ekspertyzę składały się m. in. studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

Pracę nad realizacją projektu rozpoczęto w kwietniu 2006 roku na zlecenie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. W pierwszej fazie pracy wykonano ekspertyzy dotyczące wdrażania systemu informatycznego. Efektem było opracowanie dokumentacji technicznej i merytorycznej w zakresie modernizacji stanowisk obsługi Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.

W kolejnym roku Fundacja Pro Cultura, jako autor koncepcji projektu, prowadziła nadzór merytoryczny nad jego realizacją oraz brała udział w odbiorze poszczególnych etapów realizacji projektu przez Zamawiającego. Efektem prac było opracowanie raportów wraz z ekspertyzami dotyczących zgodności realizacji projektu z jego pierwotną koncepcją