WŁADZE


Zarząd Fundacji

▶ Katarzyna Wąsowska - Garcia, Prezeska Zarządu katarzyna.wasowska@pro-cultura.pl tel.: +48 735-156-932

▶ Magdalena Janczewska, Wiceprezeska Zarządu magdalena.janczewska@pro-cultura.pl tel.: +48 606-270-269
Rada Fundacji

▶ Dorota Ilczuk - Przewodnicząca Rady

▶ Katarzyna Onisk - Członek Rady

▶ Adam Jakimowicz - Członek Rady