ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Kultura ewaluuje razem ze społeczeństwem. Coraz częściej wychodzi z murów instytucji, przekracza bariery i generuje nowe typy wiedzy. Zmiana niszczy utarte schematy myślenia o strukturach społeczno-kulturowych, a od swych uczestników wymaga ciągłego uczenia się.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stał się katalizatorem zmian społeczno-kulturowych. Procesy przebiegają intensywniej, kumulują się, a ich efekty są jednymi z czynników, które jeszcze dynamizują zmianę.

Od końca XX wieku coraz częściej mówi się wręcz o rewolucji. Nic więc dziwnego, że równie szybko ewaluuje także samo podejście do kultury,  roli społecznej jaką powinna ona pełnić oraz kierunków jej rozwoju.

Tymczasem istniejące dokumenty i rozwiązania prawne przeważnie nie przystają  do otaczającej nas rzeczywistości. Dodatkowo często osoby zarządzające instytucjami kultury, czy też prowadzące politykę kulturalną mają problem z nadążaniem za zmianą. Zapominają także, że ich rolą jest nie tylko dostosowywanie się do wygenerowanych już potrzeb, ale przede wszystkim kształtowanie i kreowanie zmian oraz nowych procesów społeczno-kulturowych.

Szczególnie interesują nas:

  • planowanie strategiczne w polityce, działalności kulturalnej i społecznej;
  • przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań prawnych dotyczących kultury, środków przekazu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • analiza kulturowych czynników zmian społecznych;
  • wyznaczanie zakresu i określanie kierunków zmian;
  • analiza konsekwencji zmian społeczno - kulturowych;
  • kreowanie procesów kulturotwórczych;
  • włączanie społeczne grup dyskryminowanych i wykluczonych cyfrowo;
  • wpływ globalizacji na zacieranie się różnic kulturowych.