Dołącz do Naszego Zespołu!

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy: specjalisty ds. badań i ewaluacji, specjalisty ds. platformy edukacyjnej i szkoleń on-line oraz specjalisty ds. projektów.
 
Na aplikacje czekamy do 10 lipca!
 
·        specjalista ds. badań i ewaluacji
·        specjalista ds. platformy edukacyjnej i szkoleń on-line
·        specjalista ds. projektów

 

 

 

Specjalista ds. badań i ewaluacji

 

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. badań i ewaluacji będzie należało:

·        realizacja badań jakościowych i ilościowych dotyczących kultury i edukacji

·        przygotowanie modeli badawczych

·        opracowanie narzędzi badawczych dla różnorodnych grup (instytucje, organizacje non-profit, osoby dorosłe, dzieci i młodzież)

·        analiza wyników badań i opracowanie raportów

Nasze oczekiwania:

1. Doświadczenie w realizacji badań w obszarze kultury i/lub edukacji.

2. Doświadczenie w przygotowaniu narzędzi badawczych skierowanych do różnych grup w tym dzieci w wieku wczesnoszkolnym

3. Doświadczenie w tworzeniu narzędzi badawczych z wykorzystaniem TIK

3. Wysokie umiejętności analityczne

3. Umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

4. Umiejętność opracowywania tekstów - pism, sprawozdań, raportów, itp.;

5. Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane zadania, komunikatywność, kultura osobista;

6. Umiejętność pracy w zespole;

7. Gotowość podejmowanie nowych wyzwań

Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Oferujemy:

1. zatrudnienie na 1 etat;

2. pracę w centrum Warszawy

2. możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji;

3. możliwość udziału w różnorodnych projektach z dziedziny kultury i edukacji;

3. możliwość realizacji własnych pomysłów projektowych;

4. pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 10 lipca 2018 r. CV na adres fundacja@pro-cultura.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalista ds. badań i ewaluacji”. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pro Cultura z siedzibą w Warszawie, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Pro Cultura zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania. Dane te przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wraz z tymi danymi i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Fundacji Pro Cultura.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Pro Cultura, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa, tel. 698-472-879, e-mail:fundacja@pro-cultura.pl, zwana dalej Fundacją;

2)Fundacja nie powołała Inspektora Ochrony Danych;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośredniego związanym z realizacją procesu rekrutacji w Fundacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy realizując projekty, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne, księgowe, pomoc prawną);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji;

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;

10) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

 

Specjalista ds. platformy edukacyjnej i szkoleń on-line

Misją Fundacji Pro Cultura jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju kultury, mediów oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Naszym celem jest:

·        wpływanie na politykę kulturalną w celu budowania świadomego, otwartego, kreatywnego, nowoczesnego społeczeństwa i zwiększania zaufania społecznego.

·        ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego

·        tworzenie świadomych uczestników kultury, twórców i odbiorców

·        wykorzystanie TIK w kulturze

W związku z dynamicznym rozwojem fundacji poszukujemy nowych członków zespołu, gotowych do włączenia się w realizowane obecnie działania oraz udział w kreowaniu kierunków rozwoju fundacji.

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. platformy edukacyjnej i szkoleń on-line będzie należało:

·        współpraca z ekspertem ds. mechanizmów społecznościowych i grywalizacji w rozwoju kompetencji cyfrowych,

·        opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli

·        publikacja materiałów na platformie edukacyjnej

·        moderacja szkoleń on-line

·        animacja działań nauczycieli na platformie edukacyjnej po przez realizację elementów grywalizacji dla nauczycieli

·        wsparcie merytoryczne dla nauczycieli uczestniczących w projekcie w zakresie wykorzystania mechanizmów grywalizacji w pracy z uczniem

·        kontakty z uczestnikami i monitorowanie ich aktywności na platformie edukacyjnej

·        prowadzenie dokumentacji szkoleń,

·        udział w przygotowaniu sprawozdań i rozliczeń dla grantodawców

Nasze oczekiwania:

1. Doświadczenie w realizacji szkoleń on-line z wykorzystaniem platformy Moodle.

2. Doświadczenie z tworzeniem sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem elementów grywalizacji.

3. Umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

4. Umiejętność opracowywania tekstów - materiałów edukacyjnych, tekstów na strony internetowe, pism, itp.;

5. Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane zadania, komunikatywność, kultura osobista;

6. Umiejętność pracy w zespole;

7. Gotowość podejmowanie nowych wyzwań

Dodatkowymi atutami będą: doświadczenia zawodowe w obszarze kultury, mediów lub edukacji oraz doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Oferujemy:

1. zatrudnienie na 1 etat;

2. pracę w centrum Warszawy

2. możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji;

3. możliwość udziału w różnorodnych projektach z dziedziny kultury i edukacji;

3. możliwość realizacji własnych pomysłów projektowych;

4. pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 10 lipca 2018 r. CV na adres fundacja@pro-cultura.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalista ds. platformy edukacyjnej”. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pro Cultura z siedzibą w Warszawie, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Pro Cultura zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania. Dane te przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wraz z tymi danymi i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Fundacji Pro Cultura.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Pro Cultura, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa, tel. 698-472-879, e-mail:fundacja@pro-cultura.pl, zwana dalej Fundacją;

2)Fundacja nie powołała Inspektora Ochrony Danych;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośredniego związanym z realizacją procesu rekrutacji w Fundacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy realizując projekty, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne, księgowe, pomoc prawną);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji;

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;

10) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

 

 

Specjalista ds. projektów

 

Misją Fundacji Pro Cultura jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju kultury, mediów oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Naszym celem jest:

·        wpływanie na politykę kulturalną w celu budowania świadomego, otwartego, kreatywnego, nowoczesnego społeczeństwa i zwiększania zaufania społecznego.

·        ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego

·        tworzenie świadomych uczestników kultury, twórców i odbiorców

·        wykorzystanie TIK w kulturze

W związku z dynamicznym rozwojem fundacji poszukujemy nowych członków zespołu, gotowych do włączenia się w realizowane obecnie działania oraz udział w kreowaniu kierunków rozwoju fundacji.

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. projektów będzie należało:

·        planowanie i realizacji działań przewidzianych w projektach,

·        koordynacja współpracy z partnerami,

·        kontakty z beneficjentami działań (w tym: władzami samorządowymi, placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi);

·        prowadzenie dokumentacji projektów,

·        udział w przygotowaniu sprawozdań i rozliczeń dla grantodawców

·        udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie

Nasze oczekiwania:

1. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków unii europejskiej

3. Umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

4. Umiejętność opracowywania tekstów - pism, tekstów na strony internetowe, sprawozdań, raportów, itp.;

5. Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane zadania, komunikatywność, kultura osobista;

6. Umiejętność pracy w zespole;

7. Gotowość podejmowanie nowych wyzwań

Dodatkowymi atutami będą: doświadczenia zawodowe w obszarze kultury, mediów lub edukacji.

Oferujemy:

1. zatrudnienie na 1 etat;

2. pracę w centrum Warszawy

2. możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji;

3. możliwość udziału w różnorodnych projektach z dziedziny kultury i edukacji;

3. możliwość realizacji własnych pomysłów projektowych;

4. pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 10 lipca 2018 r. CV na adres fundacja@pro-cultura.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalista ds. projektów”. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pro Cultura z siedzibą w Warszawie, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Pro Cultura zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania. Dane te przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wraz z tymi danymi i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Fundacji Pro Cultura.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Pro Cultura, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa, tel. 698-472-879, e-mail:fundacja@pro-cultura.pl, zwana dalej Fundacją;

2)Fundacja nie powołała Inspektora Ochrony Danych;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośredniego związanym z realizacją procesu rekrutacji w Fundacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy realizując projekty, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne, księgowe, pomoc prawną);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji;

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;

10) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.