Fundacja Pro Cultura dołączyła do Federacji Mazowia!

Federacja Mazowia jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem działania Federacji jest:

  • wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego;
  • dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową;
  • wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji;
  • rzecznictwo interesów III sektora;
  • tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego;
  • animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Link: www.mazowia.org.pl