OBYWATELSKA RADA KULTURY W BYDGOSZCZY

Trzydziestoosobowa Obywatelska Rada Kultury, powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego,  zebrała się 9 stycznia 2012 roku. Poprzednie obrady ORK dotyczyły m.in. finansowania kultury w projekcie budżetu miasta, tym razem tematem przewodnim był masterplan dla Bydgoszczy. Prof. Dorota Ilczuk i prof. Wojciech Kłosowski zostali zaproszeni do udziału w debacie w charakterze ekspertów zewnętrznych. Będą też wspierać merytorycznie Zespół ds. Masterplanu.
A my będziemy pilnie śledzić kolejne wydarzenia i kibicować ORK, która podjęła się realizacji tak pionierskiego zadania.
The Citizens' Culture Council, apointed by the mayor Rafał Bruski and consisting of 30 members, gathered on January 9th 2012. The previous debates concerned, among other issues, the financing of culture from the city's budget, this time the main topic was the culture masterplan for Bydgoszcz. Professor Dorota Ilczu and professor Wojciech Kłosowski were invited to paricipate in the debate as external experts. They will also support the working group for the masterplan. We will be following the events and cheering for the Council, which undertook the realisation of such a pioneer task.