Fundacja Pro Cultura członkiem Creative Communication Cluster

Fundacja Pro Cultura została członkiem Creative Communication Cluster, pierwszej inicjatywy branżowej o charakterze klastrowym. Organizacja zrzesza 25 podmiotów branży komunikacyjnej, które zrzeszyły się w klaster, aby zapewnić sobie lepszą kooperację i szybszy rozwój. Creative Communications Cluster to inicjatywa branżowa, zrzeszająca firmy i organizacje związane z przemysłem kreatywnym i komunikacją. Stowarzyszenie zawiązało się w maju 2011 roku, z inicjatywy firmy Ecorys Polska, w celu centralizacji kompetencji i potencjału branżowego. Klaster składa się z firm, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych, działających w branży komunikacji społecznej i marketingowej oraz kultury. Dzięki członkostwu w klastrze Fundacja uzyskuje dostęp do nowej platformy współpracy, sprzyjającej synergii i generowaniu nowych pomysłów, dającej dostęp do know-how, nowych rynków i klientów oraz pozwalającej jej na wyższą efektywność i rentowność prowadzonych działań. Równocześnie Fundacja wniesie do organizacji swoje własne doświadczenie i kompetencje, biorąc udział we wspólnym wypracowywaniu niestandardowych narzędzi i przedsięwzięć komunikacyjnych. Creative Communications Cluster liczy obecnie 25 członków. W jego skład wchodzą agencje reklamowe i PR, domy mediowe i firmy badawcze, przedstawiciele mediów, kultury oraz sektora pozarządowego. Jego członkowie będą tworzyć konsorcja, startujące do dużych przetargów publicznych, oraz zabiegać o dotacje rządowe i unijne. Jednym z priorytetów klastra będzie również współpraca z sektorem administracji publicznej, poprzez edukowanie i szkolenie jego przedstawicieli. Więcej informacji pod adresem: www.creativecluster.eu. O klastrze Creative Communications Cluster to inicjatywa branżowa, zrzeszająca firmy i organizacje związane z komunikacją. Stowarzyszenie zawiązało się w maju 2011 roku. Konsorcjum tworzą przedstawiciele firm i instytucji związanych z komunikacją i mediami. W skład wchodzą agencje reklamowe, PR, domy mediowe, przedstawiciele mediów oraz sektora pozarządowego. Członkami klastra są: Ambient Polska, Arena Media, Brief, Ciszewski MSL, CzArt, Ecorys, Fundacja Ortus, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, Fundacja Pro Cultura, Instytut Monitorowania Mediów, Marketing i Communications Consultants, Mea Group,, MediaOn, Millward Brown SMG/KRC, Natalia Hatalska, Nexus, Purpose, Radio Bajka, Red Branch, Semiotic Solutions, Smyrska PR, Szkoła Głowna Handlowa, ThinkTank, VMG, WiseGate.