RUSZA PROJEKT "RYNEK PRACY TWÓRCÓW I ARTYSTÓW W POLSCE"

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia rozpoczynamy prace nad dwuletnim projektem badawczym "Rynek pracy twórców i artystów w Polsce". Liderem projektu, dofinansowanego w ramach priorytetu Obserwatorium Kultury programu operacyjnego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury MKiDN, jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Fundacja Pro Cultura przyjęła funkcję partnera strategicznego. Prof. Dorota Ilczuk objęła funkcję kierownika merytorycznego badań, zespół badawczy stanowić będą pracownicy i współpracownicy lidera projektu i partnera strategicznego oraz eksperci zewnętrzni. W ramach projektu planujemy zbadanie  uwarunkowań zawodowych twórców i artystów w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Metropolii Warszawa oraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco.  We' re proud to inform, that starting from April 2012 we are lounching a two-year long research project devoted to the conditionings of Polish artists and creators labour market. The project will be cofinanced within the framework of Polish Ministry of Culture and National Heritage operational programme Cultural Education and Dioagonsis of Culture (priority: Culture Ovservatory). The project leader is the University of Economy in Bydgoszcz, while Pro Cultura Foundation is the strategic partner, responsible also for the content-related management. Prof. Dorota Ilczuk will be the head of research team consisting of collaborators of both leader and strategic partner as well as external experts.