MIEJSKI? DOM? KULTURY?

„Miejski? Dom? Kultury?” to projekt realizowany w ramach LABORATORIUM ŻYWEJ KULTURY MCK w Bydgoszczy, którego misją jest inicjowanie, wypracowywanie i promowanie nowych praktyk animacji i edukacji w kulturze w dobie obywatelskiego modelu zarządzania kulturą. Projekt składa się z warsztatów, seminarium, debat publicznych i wizyt studyjnych w 3 miastach Bydgoszczy, Lublinie i Poznaniu   oraz publikacji on-line, która będzie zapisem rekomendacji i najlepszych praktyk. Celem projektu jest budowa kompetencji kadr miejskich ośrodków/ centrów kultury działających w dużych ośrodkach miejskich w zakresie budowania strategii rozwoju opartej na partycypacji obywatelskiej, kreatywnych partnerstwach, modelu kultury jako debaty, uwzględniające nowe modele uczestnictwa w kulturze. Projekt skierowany jest do osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem kulturą na poziomie miasta – kadr miejskich ośrodków / centrów kultury i innych instytucji, organizacji, które zajmują się animacją na poziomie miejskim i ogólnopolskim.  Projekt przygotowany został  we współpracy merytorycznej LABORATORIUM ŻYWEJ KULTURY, Fundacji Pracownia Kultury Współczesnej oraz Bydgoskiego Obserwatorium Kultury. W realizację projektu zaangażowani są specjaliści, wykładowcy, menedżerowie kultury z następujących organizacji i instytucji: Collegium Civitas, Fundacja Pro Cultura, Koło studentów WSG Other-way, MediaLab, Centrum Cyfrowe, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, Pracownia badań i innowacji społecznych „Stocznia”. Współorganizatorami projektu są: Warsztaty Kultury w Lublinie i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Fundacja Pro Cultura przeprowadzi w ramach projektu warsztaty dotyczące Partnerstw Kreatywnych (12 lipca, Gdańsk). Więcej informacji o projekcie na stronie Miejski? Dom? Kultury?