RAPORT OKRESOWY DOTYCZĄCY OCHRONY I PROMOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO

W 2005 roku została przyjęta Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Polska ratyfikowała dokument w 2007 roku. Obecnie strony Konwencji przygotowują raporty podsumowujące działania realizowane w latach 2008-2011 związane z ochroną i promowaniem różnorodności kulturowej. Na zlecenie MKiDN Fundacja Pro Cultura opracowuje polski raport. Więcej informacji na stronie UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity....