DOROTA ILCZUK WZIĘŁA UDZIAŁ W 21. KONFERENCJI JOHN HOPKINS INTERNATIONAL FELLOWS IN PHILANTHROPY, LISBONA, 4-6 LIPCA 2012

APodczas konferencji zatytułowanej "The Art and Economic Crisis: Opportunities for the Third Sector?" Dorota Ilczuk przedstawiła prezentację dotyczącą wpływu kryzysu ekonomicznego na kulturę i sztukę w Europie. Wystąpienie miało na celu pokazanie prawdziwych i pozornych, negatywnych i zaskakujaco pozytywnych skutków fal kryzysu w obszarze kultury w Europie. Zawierało również rozważania na temat możliwych sposobów radzenia sobie z nową sytuacją gospodarczą. Pierwsza część prezentacji poświęcona była diagnozie: zawierała dane zebrane w różnorodnych badaniach, w szczególności prowadzonych na poziomie ogólnoeuropejskim; prezentowała przykłady wpływu kryzysu na sektor kultury w wybranych krajach i miastach europejskich oraz wskazywała na różnice w sytuacji podmiotów o różnym statusie prawnym, włącznie z organizacjami pozarządowymi.


Część druga, odnosząca się do poszukiwania recepty na złagodzenie skutków kryzysu, zawierała spostrzeżenia na temat popularnego w UE trendu, gdzie ogromne nadzieje pokłada się w sektorze kreatywnym. Koncepcja rozwoju i promocji tego sektora gospodarki (m.in. poprzez budowanie polityki spójności i planowanie nowych kierunków dla funduszy pomocowych) ma rzesze zwolenników i przeciwników. Ci ostatni wskazują na niewystarczające rozpoznanie sektora i jego możliwości rozwoju, wynikające z braku kompleksowych i porównawczych badań oraz na fakt, iż sektor ten musi mieć źródło, z którego mógłby czerpać kreatywną energię. Stąd podstawowe dziedziny sztuki również wymagają wsparcia i nie mogą być pominięte w planowaniu polityki rozwoju. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć  tutaj. Wybrane fotografie, zamieszczone w serwisie Flickr, dostępne są tu: [1] [2] [3

During the conference entitled "The Art and Economic Crisis: Opportunities for the Third Sector?" Dorota Ilczuk had a speech on the economic crisis influence on arts and culture in Europe. Her presentation aimed at showing real and seeming, negative and surprisingly positive effects on culture caused by two waves of crisis in Europe. It also contained some considerations on possible ways of dealing with this new situation. The presentation consisted of two parts: Diagnosis and Looking for anti-crisis recipe. Firstly, various research on the subject were mentioned, especially the ones conducted on the pan-European level. Then, the examples from chosen European countries and cities of crisis consequences on cultural sector were presented. Particularly noteworthy is the example of art market, as a clear beneficiary of crisis. The differences in the situation of various legal entities, including NGOs, were also shown. Secondly, the disseminated mostly by the European Union idea, according to which a great hope is put on creative sector, was presented. This influences the promotion of the creative sector and its reinforcement through, for example, developing cohesion policy (creative partnerships) or planning new directions for aid funds (Creative Europe Program; Structural Funds). This concept has both many supporters and enemies. The latter indicate insufficient diagnosis of the sector and its development opportunities. They emphasize that, in order to grow, the sector needs to have something to draw the creative energy from, therefore the core arts fields also require support, one cannot completely forget about them. More infromation on the conference itself is available here. Some photos, posted at Flickr, available here: [1] [2] [3