11 SPOTKANIE EKSPERTÓW COMPENDIUM W RAMACH "TRYLOGII HELSIŃSKIEJ", HELSINKI, 27 - 30 CZERWCA 2012

Małgorzata Nowak wzięła udział w 11. dorocznym spotkaniu ekspertów Compendium, zorganizowanym 29. czerwca 2012 w Helsinkach (Finlandia) dzięki zaproszeniu Ministerstwa Kultury i Edukacji Finlandii, przy wsparciu Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (Sztokholm) i Fińskiej Fundacji na rzecz Badania Polityki Kulturalnej (CUPORE).

Spotkanie ekspertów Compendium  (patrz: agenda) było częścią serii wydarzeń dotyczących polityki kulturalnej mających na celu zintensyfikowanie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy IFACCA, Compendium i Inicjatywą CultureWatchEurope (CWE). Ostatnim elementem trylogii było spotkanie CWE (30. czerwca 2012) zatytułowane "Cultural Access and Participation - from Indicators to Policies for Democracy" /Dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze - od wskaźników do polityk na rzecz demokracji/ (patrz: agenda). Małgorzata Nowak została zaproszona do wzięcia udziału w dyskusji na temat znaczenia kultury dla zrównoważonej demokracji w cyfrowej erze.

Więcej informacji na temat wydarzeń dostępne na stronach /Compendium CWE .