KULTURA I FUNDUSZE STRUKTURALNE W NIEMCZECH, WŁOSZECH, POLSCE I HISZPANII

European Expert Network on Culture (EENC) przygotowała na zlecenie Komisji Europejskiej analizę potencjalnego wpływu kultury i sektora kreatywnego na rozwój lokalny i regionalny wybranych Państw Członkowskich. Każde z krajowych opracowań zawiera przegląd dostępnych informacji na temat wykorzystania Funduszy Strukturalnych w obszarze kultury, krótką analizę SWOT, przykłady dobrych praktyk oraz rekomendacje dotyczące priorytetów w obszarze inwestycji w kulturę na lata 2014-2020. Dokument dotyczący Polski przygotowały prof. Dorota Ilczuk i Małgorzata Nowak. Jest on dostępny w języku angielskim, wraz z opracowaniami z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, na stronie EENC.