'EKONOMIKA KULTURY' JUŻ W KSIĘGARNIACH

We wrześniu ukazała się najnowsza książka prof. Doroty Ilczuk - "Ekonomika Kultury" - wydana przez PWN. To pierwsza polska monografia na temat ekonomiki kultury jako dziedziny naukowej. Książka, kierowana do szerokiego grona odbiorców -  od studentów po osoby związane z organizacją i finansowaniem działalności kulturalnej, ma na celu między innymi pobudzenie konstruktywnej dyskusji na temat roli kultury we współczesnej gospodarce rynkowej.

Prof. Kazimierz Krzysztofek w recenzji publikacji napisał:

Przesłanie książki jest jednoznaczne: nie wystarczy wdrożyć optymalnego zestawu wymiernych parametrów (prawo, technologia, finanse, kwalifikacje), aby osiągnąć wysoki poziom rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Wcześniej czy później o swoje prawa upomni się kultura. Jeśli się pominie ów niewymierny i trudny do zbadania „parametr” rozwoju, jakim jest kultura, to system społeczny nie „zaskoczy”. Wpływ kultury ujawnia się powoli, ale jest on ewidentny, czego dowodzą doświadczenia wielu krajów, z których jednym, m.in. kulturze, się powiodło, a innym nie. Zapraszamy do lektury.