Projekty

Nasze projekty obejmowały szerokie spektrum tematyczne, takie jak informatyzacja dużych instytucji kultury, różnorodność kulturowa, czy też polska polityka kulturalna.

Przygotowaliśmy m.in. strategię rozwoju zagranicznego instytutu kultury, tezy do całościowej reformy polityki kulturalnej i polskiego ustawodawstwa w sektorze, czy też strategię polityki kulturalnej dla jednej z warszawskich dzielnic.

Obok projektów badawczych w Fundacji powstało wiele raportów i ekspertyz opracowanych na zlecenia jednostek władz samorządowych, instytucji zagranicznych i osób indywidualnych.

We wrześniu 2015 roku Fundacja Pro Cultur,a po rocznej przerwie, reaktywowała swoją działalność.

Już niedługo będziemy informować o naszych nowych projektach.