„MIASTA METROPOLITARNE W EUROPIE. MIEJSKIE ŻYCIE KULTURALNE I WSPÓŁPRACA KULTURALNA MIAST NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ W EUROPIE”

Liderem projektu był CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Laison in Europe). Fundacja Pro Cultura, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, razem z włoskim stowarzyszeniem Associazione per l’Economia della Cultura, współorganizowała to przedsięwzięcie. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Preparatory actions for cooperation on cultural matters.” Projekt zakładał zbadanie zagadnień różnorodności kulturowej w pięciu miastach europejskich na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wybrane miasta to: Barcelona (Hiszpania), Budapeszt (Węgry), Tallin (Estonia), Rzym (Włochy) i Warszawa (Polska). Raporty zostały zaprezentowane podczas konferencji Okrągłego Stołu CIRCLE, zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Pro Cultura i dodatkowo uzupełnione przez krótsze badania przeprowadzone w Berlinie, Helsinkach, Moskwie i Zagrzebiu. Efektem projektu była publikacja Fundacji Pro Cultura pt. „Metropolises of Europe. Diversity in Urban Cultural Life”, wydana w języku angielskim, zredagowana przez Dorotę Ilczuk i Yudhishthir Raj Isar. Publikację można zamówić w siedzibie Fundacji. Projekt „Metropolis of Europe” odniósł spektakularny sukces. Został uznany za jeden z 29 najlepszych projektów roku 2005 dotyczących dialogu międzykulturowego zrealizowanych na poziomie europejskim. W dniach 21-24 listopada w Brukseli Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej zorganizowała konferencję i wystawę poświęconą zwycięskim projektom, w tym także projektowi „Metropolis of Europe”. List od Jose Manuela BarrosoThe project was co-financed by the European Commission within the program 'Preparatory actions for co-operation on cultural matters'. The international network CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe) led the project whilst both we, Pro Cultura Foundation, and the Associazione per l'Economia della Cultura, were project partners. The whole undertaking was directed by Dorota Ilczuk, together with two co-directors: Carla Bodo and Y.Raj Isar. It was co-ordinated by Diane Dodd and Magdalena Kulikowska. The project core was a comparative research on cultural diversity in 6 European metropolises during the last three years. The chosen cities were: Barcelona (Spain), Budapest (Hungary), Paris (France), Tallinn (Estonia), Rome (Italy) and Warsaw (Poland). The reports were presented during the CIRCLE Round Table conference held in Warsaw, on the 23rd- 24th September 2005. The research was additionally enriched by smaller papers on the same theme concerning Berlin, Helsinki, Moscow and Zagreb. All were discussed during the conference, organised by the Pro Cultura Foundation. After the conference, Pro Cultura prepared a book, which is the crown-jewel of the research, the 14th CIRCLE publication entitled 'Metropolises of Europe. Diversity in Urban Cultural Life' (edited by Dorota Ilczuk and Yudhishthir Raj Isar). Project 'Metropolis of Europe' was a great success. The project was judged as one of 29 best projects of year 2005 devoted to intercultural dialogue and realised on the European level. Between 21st and 24th November in Brussels the General Direction for Education and Culture of European Commission organized the conference and the exhibition of the winning projects, including of course "Metropolis of Europe". For ordering the publication please contact our office. We invite you to read a letter from Jose Manual Barroso