PROJEKTY 2002-2003

W LATACH 2002-2003 FUNDACJA JESZCZE NIE ISTNIAŁA, ALE ZA TO JEJ PREZESI BYLI BARDZO AKTYWNI. PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PROJEKTY BADAWCZE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI. 2003
 • Dorota Ilczuk, Report on the State of Cultural Cooperation in Europe by EFAH i INTERART for the European Commission Directorate-General for Education and Culture (contract no DG EAC/48/02), autorka raportu, projekt finansowany przez Unię Europejską;
 • Dorota Ilczuk, Wsparcie wybranych obszarów kultury w krajach Unii Europejskiej i Udział programów wspólnotowych Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych w finansowaniu kultury w krajach członkowskich UE, autorka raportów opracowanych na zamówienie Akademii Ekonomicznej w Krakowie do projektu „Strategia rozwoju kultury w regionach”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury;
 • Kazimierz Krzysztofek, Wskaźniki milenijnych celów rozwoju polskich gmin, projekt finansowany przez United Nations Development Program-Poland (kierownik projektu);
  2002
 • Dorota Ilczuk, Finansowanie kultury w gospodarce rynkowej, kierownik projektu zrealizowanego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Kultury;
 • Dorota Ilczuk Realizacja zadań rządowych i samorządowych przez organizacje pozarządowe w Polsce 2000-2002, kierownik projektu zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury;
 • Kazimierz Krzysztofek, Polska na drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, projekt finansowany przez United Nations Development Program-Poland, uczestnik projektu i jeden z głównych autorów Raportu z badania.
In the years 2002-2003 the Pro Cultura Foundation did not exist yet but their future founders were very active. Below are some of projects in which they took part: 2003
 • Dorota Ilczuk is the author of the report entitled 'Report on the State of Cultural Cooperation in Europe by EFAH and INTERART for the European Commission Directorate-General for Education and Culture (contract no DG EAC/48/02)'. Project funded by EU.
 • Dorota Ilczuk is the author of the reports 'Wsparcie wybranych obszarów kultury w krajach Unii Europejskiej' (“The Support for Selected Areas of Culture in EU Countries') and 'Udział programów wspólnotowych Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych w finansowaniu kultury w krajach członkowskich UE' ('The Share of EU Programmes and Structural Founds in Financing of Culture in EU Countries') commissioned by the Economic Academy in Krakow within the project 'The Strategy of Cultural Development in Regions'. Project funded by the Ministry of Culture and National Heritage.
 • Kazimierz Krzysztofek was a manager of a project entitled 'Wskaźniki milenijnych celów rozwoju polskich gmin' (“Indicators for millennium development goals of Polish local authorities”). Project funded by the United Nations Development Program-Poland.
  2002
 • Dorota Ilczuk was a manager of a project commissioned by the Ministry of Culture and National Heritage to the Institute for Market Economy entitled 'Finansowanie kultury w gospodarce rynkowej' ('Financing of Culture in Market Economy').
 • Dorota Ilczuk was a manager of a project commissioned by the Ministry of Culture and National Heritage entitled 'Realizacja zadań rządowych i samorządowych przez organizacje pozarządowe w Polsce 2000-2002' ('Implementation of government’s and local government’s tasks by the non-governmental organisations in Poland 2000-2002').
 • Kazimierz Krzysztofek participated in a project entitled 'Polska na drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego' ('Poland on the rout of the Global Information Society'). Kaziemierz Krzysztofek is also one of the main authors of the report form the research. Project funded by the United Nations Development Program-Poland.