10
st.

OBYWATELSKA RADA KULTURY W BYDGOSZCZY

Trzydziestoosobowa Obywatelska Rada Kultury, powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego,  zebrała się 9 stycznia 2012 roku. Poprzednie obrady ORK dotyczyły m.in. finansowania kultury w projekcie budżetu miasta, tym razem tematem przewodnim był masterplan dla Bydgoszczy. Prof. Dorota Ilczuk i prof. Wojciech Kłosowski zostali zaproszeni do udziału w debacie w charakterze ekspertów zewnętrznych. Będą też wspierać merytorycznie Zespół ds.

PARTNERSTWA KREATYWNE W POLSCE

W 2011 roku Fundacja Pro Cultura zrealizowała projekt badawczy „Partnerstwa Kreatywne w Polsce”. Z jego wynikami możecie zapoznać się TU.

OFERTA

W ramach swojej działalności Fundacja Pro Cultura oferuje usługi badawcze, eksperckie i szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych oraz osób indywidualnych w obszarze szeroko pojętej kultury i jej przemysłów.   Oferta fundacji obejmuje: Prace z zakresu:
  • prowadzenia badań i opracowywania ekspertyz dotyczących potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych.