18
paź.

10. JUBILEUSZOWA SESJA EUROPEJSKIEGO PARLAMENTU KULTURY

14 - 16 października w Peczu, Europejskiej Stolicy kultury 2010, odbyła się 10 sesja Europejskiego Parlamentu Kultury. Członkowie Parlamentu dyskutowali o bieżącej sytuacji kultury i sztuki w Europie, kryzysie ekonomicznym i tożsamościowym projektu europejskego oraz związanych z nimi wydarzeniach. W sesji Parlamentu brała udział Małgorzata Nowak, w zastępstwie prof. Doroty Ilczuk, która  jest członkiem tej organizacji. Sesji towarzyszyło także spotkanie ECP Youth Network, gromadzącej młodych artystów, twórców i aktywistów w obszarze kultury.
17
paź.

MONITOROWANIE I EWALUACJA FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY NORWESKICH W POLSCE

Prof. Dorota Ilczuk oraz Małgorzata Nowak współpracowały jako ekspertki ze słoweńską firmą PITIJA prowadzącą monitoring i ewaluację funkcjonowania Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ales Oven z PITIJA. Przeprowadzone zostały rozmowy w operatorem funduszu - MKiDN oraz beneficjentami funduszu z Warszawy (13-14.10.11r.) oraz Krakowa (17-18.10.11r).
28
wrz.

BYDGOSKI KONGRES KULTURY - KULTURA W BUDOWIE

W dniach 28-30 września 2011 roku odbył się  Bydgoski Kongres Kultury. Na zaproszenie organizatorów prof. Dorota Ilczuk 30 września wygłosiła  wykład otwarcia części plenarnej "Wielki Stół" zatytułowany Ekonomika kultury – czy to oksymoron?