3
gru.

Projekt Fundacji Pro Cultura otrzymał dofinansowanie w ramach programu RITA!

Wspólnie z zagranicznymi partnerami przygotowaliśmy projekt „Labirynt kroków - polsko-ukraińska szkoła programowania dla dzieci”, który kontynuuje i rozwija nasze doświadczenia z KoderJuniora – Szkoły Mistrzów Programowania.

Przeszkolimy w ramach tego działania nauczycieli z 5 regionów Ukrainy, którzy poznają nowoczesne metody dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane w nauce programowania. Otrzymają oni także wiedzę niezbędną do upowszechniania projektu i prowadzenia zajęć przygotowujących nauczycieli do realizacji zajęć z uczniami. Zwieńczeniem projektu będą praktyczne zajęcia nauki programowania dla dzieci. Nasz projekt znalazł się w grupie 12 wybranych spośród 61 zadań! Gratulujemy autorkom – Annie Woźniak-Biriukovej i Yulii Krasilnykovej.

Link do wyników: http://programrita.org/wyniki/wyniki-jesien-2018/

14
wrz.

Fundacja Pro Cultura dołączyła do Federacji Mazowia!

Federacja Mazowia jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem działania Federacji jest:

 • wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego;
 • dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową;
 • wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji;
 • rzecznictwo interesów III sektora;
 • tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego;
 • animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Link: www.mazowia.org.pl

4
wrz.

Poszukujemy asystenta/asystentki ds. organizacyjnych!

W związku z dynamicznym rozwojem fundacji poszukujemy asystenta/asystentki ds. organizacyjnych.

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej będzie należało wspieranie codziennych działań fundacji polegających m.in. na:

 • gromadzeniu, monitorowaniu i archiwizowaniu dokumentacji;
 • rejestrowaniu i weryfikowaniu faktur;
 • przygotowaniu podstawowej dokumentacji kadrowej;
 • pracach biurowych;
 • pracach administracyjnych wspomagających funkcjonowanie pozostałych działów;