16
gru.

OKRĄGŁY STÓŁ CIRCLE W HELSINKACH: "EUROPEJSKA SZTUKA I KULTURA MIĘDZY WOLNYM HANDLEM A RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ. NIEŁATWY DIALOG?"

Fińska stolica w dniach 15-16 grudnia gościła członków sieci CIRCLE, której prezydentem jest prof. Dorota Ilczuk. Okrągły Stół 2006 poświęcony był zależnościom między kulturą a handlem, sytuacji kultury i własności intelektualnej wobec międzynarodowych porozumień dotyczących liberalizacji handlu. Rozmawiano między innymi o sytuacji postanowień konwencji UNESCO o ochronie różnorodności ekspresji kulturalnej względem traktatów WTO. W konferencji uczestniczyła prof.
15
gru.

„PROMOWANIE EUROPEJSKICH TOŻSAMOŚCI POPRZEZ KULTURĘ I DZIEDZICTWO”

Projekt został zainicjowany przez Komórkę Rady Europy ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w związku z ogłoszeniem roku 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Celem projektu było wypracowanie tekstu deklaracji o tożsamości wielokulturowej. Od 2005 roku grupa ekspercka, do której należała prof. Dorota Ilczuk, pracowała nad projektem „Tożsamości Kulturowe, Wspólne Wartości i Europejskie Obywatelstwo”. Odbyło się kilka spotkań poświęconych temu przedsięwzięciu: dwa w Strasbourgu, jedno w Budapeszcie, jedno w Edynburgu i jedno w Paryżu.
30
li.

SUKCES PROJEKTU "METROPOLIS OF EUROPE..."!

O projekcie tym pisaliśmy już wiele razy, robimy to również teraz, ponieważ "Metropolis of Europe..." odniósł spektakularny sukces. Wspólne przedsięwzięcie CIRCLE Network i Fundacji Pro Cultura zostało uznane za jeden z 29 najlepszych projektów roku 2005 dotyczących dialogu międzykulturowego zrealizowanych na poziomie europejskim. W dniach 21-24 listopada w Brukseli Dyrekcja Generalna ds.