26
sie.

EUROPEJSKIE SEMINARIUM DOTYCZĄCE IMPLEMENTACJI KONWENCJI UNESCO O OCHRONIE I PROMOCJI RÓŻNORODNOŚCI W EKSPRESJI KULTURALNEJ

26 sierpnia w Bratysławie odbyła się konferencja zorganizowana przez Słowacką Komisję ds. UNESCO. Jej głównymi celami było omówienie stopnia wdrażania konwencji w poszczególnych państwach i wspomożenie słowackich dążeń do ratyfikacji tego dokumentu. W seminarium wzięła udział profesor Dorota Ilczuk.The Slovak Commission for UNESCO organised a meeting (26th August) in Bratislava which was devoted to the process of implementation of the Convention in particular countries. Prof. Dorota Ilczuk was invited to the conference.
22
lp.

DYPLOMACJA KULTURALNA - OKRĄGŁY STÓŁ W BELGRADZIE

Organizatorem konferencji była serbska Fundacja Balkankult. Uczestnikami byli artyści, działacze kulturalni i przedstawiciele władz z krajów unijnych i Serbii. Profesor Dorota Ilczuk znalazła się w gronie ekspertów i wygłosiła referat o współpracy kulturalnej w Europie.This conference was organised by a Serbian foundation Balkankult on the 22nd July 2006. Prof. Dorota Ilczuk gave a lecture about cultural co-operation in Europe. Balkankult invited cultural activists and authorities' representatives from EU countries and Serbia.
14
lp.

ICCPR 2006 - KONFERENCJA W WIEDNIU

Prof. Dorota Ilczuk wzięła udział w Czwartej Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Polityki Kulturalnej, która miała miejsce w wiedeńskiej dzielnicy muzeów. Profesor Dorota Ilczuk uczestniczyła w dyskusji panelowej na temat promocji młodych talentów. Gośćmi konferencji byli uznani badacze kultury, wykładowcy akademiccy, eksperci od polityki kulturalnej, członkowie organizacji pozarządowych z wielu krajów.Prof. Dorota Ilczuk took part in 4th International Conference on Cultural Policy which was held in Vienna’s Museum Quarter.