22
mrz.

SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ EUROPY

W dniach 21-22 marca profesor Dorota Ilczuk wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym w Palais de l’Europe w Strasburgu. Jako międzynarodowy ekspert uczestniczyła w przygotowaniu tekstu Deklaracji o tożsamości wielokulturowej.From 21st to 22nd March 2006 prof. Dorota Ilczuk took part in a meeting organised in Palais de l’Europe in Strasbourg. She acted as an international expert in a pilot group for the preparation of a reference text on cultural multiply belonging.
5
mrz.

SPOTKANIE EUROPEAN RESEARCH FESTIVAL PROJECT

Spotkanie ERFP (European Research Festiwal Project) odbyło się w dniach 3-5 marca w De Montfort University w Leicester. Reprezentowała nas prof. Dorota Ilczuk. W efekcie Fundacja Pro Cultura włączyła się w międzynarodowe badanie festiwali. Projekt powstał i prowadzony jest z inicjatywy znakomitego w tej roli Dragana Klaica.On 3rd - 5th March an ERFP (European Research Festival Project) meeting took place in De Montfort University in Leicester. Prof. Dorota Ilczuk represented our Foundation there.
12
st.

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ JOSÉ MANUELEM BARROSO

12 stycznia 2006 profesor Dorota Ilczuk wraz z innymi osobistościami europejskiej sceny kulturalnej uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso, podczas którego omawiano bieżące i przyszłe sprawy dotyczące kultury w Europie.On 12th January 2006 Dorota Ilczuk, together with other leading figures of the European cultural scene, upon the invitation of the President of the European Commission José Manuel Barroso, took part in a meeting, during which main current and future issues of culture were discussed.