25
cz.

WSPÓŁPRACA Z GŁÓWNĄ BIBLIOTEKĄ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Fundacja Pro Cultura współpracowała z biblioteką w ramach projektu informatyzacji/komputeryzacji bibliotek publicznych województwa mazowieckiego. Opracowano ekspertyzę pt. „Koncepcja projektu ‘System Informacji Regionalnej’”, na którą złożyło się min. studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny., który umożliwił Głównej Bibliotece Województwa Mazowieckiego o ubieganie się o Fundusze Strukturalne.
23
cz.

OFERTA KULTURALNA – POTRZEBY I OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW BIELAN

W ramach projektu „Oferta kulturalna – potrzeby i oczekiwania mieszkańców Bielan” naszym zadaniem było m.in. przeprowadzenie analizy danych statystycznych dot. dzielnicy oraz przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami władz Dzielnicy, środowisk twórczych, organizacji pozarządowych działających na obszarze Dzielnicy (m.in. Towarzystwa Przyjaciół Bielan), działaczy i animatorów kultury (Bielański Ośrodek Kultury) w celu określenia potrzeb kulturalnych mieszkańców, ich oczekiwań, problemów.
14
cz.

KONFERENCJA CULTURELINK NETWORK

W Zagrzebiu w dniach 10-12 czerwca, odbyła się konferencja zorganizowana przez Culturelink Network. W spotkaniu udział wzięła dr hab. Dorota Ilczuk, która wygłosiła przemówienie pt. "Poszukiwanie nowych sposobów prowadzenia polityki kulturalnej. Projekt zmiany organizacji i finansowania kultury w Polsce".On 10th – 12th June 2005 Culturelink Network organised a conference in Zagreb. The President of the Pro Cultura Foundation – Prof. Dorota Ilczuk – gave there a speech on 'Searching for New Ways of Cultural Policy Implementation.