20
gru.

DOROTA ILCZUK DOKTOREM HABILITOWANYM

Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk Zarządzania i Komunikacji Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu Pani dr Dorocie Ilczuk.We are very proud to announce that in December 2005 our president Dorota Ilczuk, upon the decision of the Central Commission for Science Degrees in Warsaw, became a Professor of Humanities and Cultural Management. Congratulations!
10
gru.

KONFERENCJA GENERALNA UNESCO W PARYŻU

10 grudnia w Paryżu odbyła się Konferencja Generalna UNESCO, podczas której uchwalono „Konwencje Ochrony i Promocji Kulturalnej Różnorodności i Ekspresji”. Członkiem polskiej delegacji na tej konferencji była prof. Dorota Ilczuk.The aim of the conference, which was held on 10th December 2005, was to achieve acceptance among the thirty member states for 'The Conventions of Protection and Promotion of Cultural Diversity and Expression'. Prof. Dorota Ilczuk was a member of the Polish delegation.
25
wrz.

KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU CIRCLE W WARSZAWIE

W dniach 23-24 września Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) przy ulicy Dobrej 56/66 odbyła się Konferencja Okrągłego Stołu CIRCLE pt. "Miasta metropolitarne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie”, zorganizowana przez Fundację Pro Cultura.On 23rd -24th September, in the Warsaw University Library (BUW) we have successfully organised an international conference - CIRCLE Round Table - entitled: Metropolis of Europe.