3
lp.

SPOTKANIE "KOMPENDIUM POLITYKI KULTURALNEJ I TRENDÓW W EUROPIE"

W Amsterdamie w dniach 1-2 lipca miało miejsce czwarte, coroczne spotkanie autorów "Kompendium Polityki Kulturalnej i Trendów w Europie". Gospodarzem wydarzenia było Holenderskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki oraz Fundacja Boekman. Dorota Ilczuk, podzieliła się swoimi doświadczeniami w debacie "Wykorzystywanie kompendium jako środka nauczania".
25
cz.

WSPÓŁPRACA Z GŁÓWNĄ BIBLIOTEKĄ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Fundacja Pro Cultura współpracowała z biblioteką w ramach projektu informatyzacji/komputeryzacji bibliotek publicznych województwa mazowieckiego. Opracowano ekspertyzę pt. „Koncepcja projektu ‘System Informacji Regionalnej’”, na którą złożyło się min. studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny., który umożliwił Głównej Bibliotece Województwa Mazowieckiego o ubieganie się o Fundusze Strukturalne.
23
cz.

OFERTA KULTURALNA – POTRZEBY I OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW BIELAN

W ramach projektu „Oferta kulturalna – potrzeby i oczekiwania mieszkańców Bielan” naszym zadaniem było m.in. przeprowadzenie analizy danych statystycznych dot. dzielnicy oraz przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami władz Dzielnicy, środowisk twórczych, organizacji pozarządowych działających na obszarze Dzielnicy (m.in. Towarzystwa Przyjaciół Bielan), działaczy i animatorów kultury (Bielański Ośrodek Kultury) w celu określenia potrzeb kulturalnych mieszkańców, ich oczekiwań, problemów.