1
lp.

„SPOŁECZNY PROJEKT USTAWY O DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ”

Projekt zrealizowany został na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach projektu dokonano analizy rozwiązań europejskich w sferze kultury. Przeprowadzono konsultacje ze specjalistami z dziedziny prawa i ekonomii oraz przedyskutowano problemy ze środowiskami menedżerów kultury. Pozwoliło to na zmodyfikowanie pierwotnej wersji projektu, w tym przede wszystkim jego rozszerzenie, zdefiniowanie ostatecznych celów, oraz przedstawienie etapów dochodzenia do modelu końcowego.
20
gru.

PROJEKTY 2002-2003

W LATACH 2002-2003 FUNDACJA JESZCZE NIE ISTNIAŁA, ALE ZA TO JEJ PREZESI BYLI BARDZO AKTYWNI.