14
wrz.

Fundacja Pro Cultura – reaktywacja!

Po ponad rocznej przerwie wznawiamy działanie. Czeka nas sporo zmian i reorganizacji.

Konstytuują się nowe władze, zmieniliśmy adres pocztowy i mailowy. Trwają prace nad statutem i stroną www, która będzie lepiej oddawać charakter Pro Cultury w obecnej odsłonie.

Zmieni się także zakres naszej działalności. W sferze zainteresowań Fundacji pojawiły się dwa nowe obszary:„Kultura 2.0” i „Zarządzanie zmianą”. Oczywiście nadal zamierzamy duży nacisk kłaść na sferę badawczą i korzystać ze wsparcia oraz ogromnego doświadczenia naszej fundatorki – prof. Doroty Ilczuk - bez której zaangażowania Pro Cultura nigdy by nie powstała. 

Mamy wiele zapału i pomysłów na nowe projekty. Już niedługo będziemy się nimi chwalić. 

 Zapraszamy do współpracy,

Bartosz Mioduszewski

Pełnomocnik Zarządu Fundacji Pro Cultura

27
paź.

Bartosz Mioduszewski wybrany do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” 2014-2020!

Bartosz wraz ze swoją zastępczynią – Elżbietą  Dydak byli bezkonkurencyjni i zdobyli zdecydowaną większość głosów NGO. Będą reprezentować w tym gremium organizacje pozarządowe w obszarze promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji. 

Komitet monitorujący ma za zadanie doglądanie zarządzania oraz właściwej realizacji programu o budżecie blisko 2,3 mld euro. Pełni funkcję doradczo–opiniodawczą wobec Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” przewiduje m.in.:

2
paź.

'EKONOMIKA KULTURY' JUŻ W KSIĘGARNIACH

We wrześniu ukazała się najnowsza książka prof. Doroty Ilczuk - "Ekonomika Kultury" - wydana przez PWN. To pierwsza polska monografia na temat ekonomiki kultury jako dziedziny naukowej. Książka, kierowana do szerokiego grona odbiorców -  od studentów po osoby związane z organizacją i finansowaniem działalności kulturalnej, ma na celu między innymi pobudzenie konstruktywnej dyskusji na temat roli kultury we współczesnej gospodarce rynkowej.