5
kw.

RAPORT OKRESOWY DOTYCZĄCY OCHRONY I PROMOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO

The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions has been adopted in 2005. Poland ratified the document in 2007. Now it is time for the Parties to take stock of what policies and measures have been taken within their territory and at the international level. On the commission of the Ministry of Cutlure and National Heritage, the Pro Cultura Foundation prepares the Polish report. More information on the UNESCO website: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity....

30
mrz.

RUSZA PROJEKT "RYNEK PRACY TWÓRCÓW I ARTYSTÓW W POLSCE"

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia rozpoczynamy prace nad dwuletnim projektem badawczym "Rynek pracy twórców i artystów w Polsce". Liderem projektu, dofinansowanego w ramach priorytetu Obserwatorium Kultury programu operacyjnego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury MKiDN, jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Fundacja Pro Cultura przyjęła funkcję partnera strategicznego. Prof. Dorota Ilczuk objęła funkcję kierownika merytorycznego badań, zespół badawczy stanowić będą pracownicy i współpracownicy lidera projektu i partnera strategicznego oraz eksperci zewnętrzni.
1
lt.

Fundacja Pro Cultura członkiem Creative Communication Cluster

Fundacja Pro Cultura została członkiem Creative Communication Cluster, pierwszej inicjatywy branżowej o charakterze klastrowym. Organizacja zrzesza 25 podmiotów branży komunikacyjnej, które zrzeszyły się w klaster, aby zapewnić sobie lepszą kooperację i szybszy rozwój. Creative Communications Cluster to inicjatywa branżowa, zrzeszająca firmy i organizacje związane z przemysłem kreatywnym i komunikacją.