31
maj

MIEJSKI? DOM? KULTURY? - WARSZTAT 'PARTNERSTWA KREATYWNE'

5
kw.

RAPORT OKRESOWY DOTYCZĄCY OCHRONY I PROMOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO

W 2005 roku została przyjęta Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Polska ratyfikowała dokument w 2007 roku. Obecnie strony Konwencji przygotowują raporty podsumowujące działania realizowane w latach 2008-2011 związane z ochroną i promowaniem różnorodności kulturowej. Na zlecenie MKiDN Fundacja Pro Cultura opracowuje polski raport. Więcej informacji na stronie UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity....

5
kw.

RAPORT OKRESOWY DOTYCZĄCY OCHRONY I PROMOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO

The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions has been adopted in 2005. Poland ratified the document in 2007. Now it is time for the Parties to take stock of what policies and measures have been taken within their territory and at the international level. On the commission of the Ministry of Cutlure and National Heritage, the Pro Cultura Foundation prepares the Polish report. More information on the UNESCO website: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity....