30
mrz.

RUSZA PROJEKT "RYNEK PRACY TWÓRCÓW I ARTYSTÓW W POLSCE"

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia rozpoczynamy prace nad dwuletnim projektem badawczym "Rynek pracy twórców i artystów w Polsce". Liderem projektu, dofinansowanego w ramach priorytetu Obserwatorium Kultury programu operacyjnego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury MKiDN, jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Fundacja Pro Cultura przyjęła funkcję partnera strategicznego. Prof. Dorota Ilczuk objęła funkcję kierownika merytorycznego badań, zespół badawczy stanowić będą pracownicy i współpracownicy lidera projektu i partnera strategicznego oraz eksperci zewnętrzni.
1
lt.

Fundacja Pro Cultura członkiem Creative Communication Cluster

Fundacja Pro Cultura została członkiem Creative Communication Cluster, pierwszej inicjatywy branżowej o charakterze klastrowym. Organizacja zrzesza 25 podmiotów branży komunikacyjnej, które zrzeszyły się w klaster, aby zapewnić sobie lepszą kooperację i szybszy rozwój. Creative Communications Cluster to inicjatywa branżowa, zrzeszająca firmy i organizacje związane z przemysłem kreatywnym i komunikacją.
10
st.

OBYWATELSKA RADA KULTURY W BYDGOSZCZY

Trzydziestoosobowa Obywatelska Rada Kultury, powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego,  zebrała się 9 stycznia 2012 roku. Poprzednie obrady ORK dotyczyły m.in. finansowania kultury w projekcie budżetu miasta, tym razem tematem przewodnim był masterplan dla Bydgoszczy. Prof. Dorota Ilczuk i prof. Wojciech Kłosowski zostali zaproszeni do udziału w debacie w charakterze ekspertów zewnętrznych. Będą też wspierać merytorycznie Zespół ds.