Ogłoszenia

Szukamy nowych członków zespołu.

W związku z dynamicznym rozwojem fundacji poszukujemy nowych członków zespołu, gotowych do włączenia się w realizowane obecnie działania oraz udział w kreowaniu kierunków rozwoju fundacji

Oferujemy pracę współpracę dla:

Specjalista ds. badań i ewaluacji

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. badań i ewaluacji będzie należało:

 • realizacja badań jakościowych i ilościowych dotyczących kultury i edukacji
 • przygotowanie modeli badawczych
 • opracowanie narzędzi badawczych dla różnorodnych grup (instytucje, organizacje non-profit, osoby dorosłe, dzieci i młodzież)
 • analiza wyników badań i opracowanie raportów

Nasze oczekiwania:

1. Doświadczenie w realizacji badań w obszarze kultury i/lub edukacji.

2. Doświadczenie w przygotowaniu narzędzi badawczych skierowanych do różnych grup w tym dzieci w wieku wczesnoszkolnym

3. Doświadczenie w tworzeniu narzędzi badawczych z wykorzystaniem TIK

3. Wysokie umiejętności analityczne

3. Umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

4. Umiejętność opracowywania tekstów - pism, sprawozdań, raportów, itp.;

5. Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane zadania, komunikatywność, kultura osobista;

6. Umiejętność pracy w zespole;

7. Gotowość podejmowanie nowych wyzwań

Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Oferujemy:

1. zatrudnienie na 1 etat;

2. pracę w centrum Warszawy

2. możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji;

3. możliwość udziału w różnorodnych projektach z dziedziny kultury i edukacji;

3. możliwość realizacji własnych pomysłów projektowych;

4. pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 10 lipca 2018 r. CV na adres fundacja@pro-cultura.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalista ds. badań i ewaluacji”. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pro Cultura z siedzibą w Warszawie, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Pro Cultura zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania. Dane te przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wraz z tymi danymi i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Fundacji Pro Cultura.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Pro Cultura, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa, tel. 698-472-879, e-mail: fundacja@pro-cultura.pl, zwana dalej Fundacją;

2)Fundacja nie powołała Inspektora Ochrony Danych;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośredniego związanym z realizacją procesu rekrutacji w Fundacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy realizując projekty, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne, księgowe, pomoc prawną);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji;

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;

10) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specjalista ds. platformy edukacyjnej i szkoleń on-line

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. platformy edukacyjnej i szkoleń on-line będzie należało:

 • współpraca z ekspertem ds. mechanizmów społecznościowych i grywalizacji w rozwoju kompetencji cyfrowych,
 • opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli
 • publikacja materiałów na platformie edukacyjnej
 • moderacja szkoleń on-line
 • animacja działań nauczycieli na platformie edukacyjnej po przez realizację elementów grywalizacji dla nauczycieli
 • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli uczestniczących w projekcie w zakresie wykorzystania mechanizmów grywalizacji w pracy z uczniem
 • kontakty z uczestnikami i monitorowanie ich aktywności na platformie edukacyjnej
 • prowadzenie dokumentacji szkoleń,
 • udział w przygotowaniu sprawozdań i rozliczeń dla grantodawców

Nasze oczekiwania:

1. Doświadczenie w realizacji szkoleń on-line z wykorzystaniem platformy Moodle.

2. Doświadczenie z tworzeniem sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem elementów grywalizacji.

3. Umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

4. Umiejętność opracowywania tekstów - materiałów edukacyjnych, tekstów na strony internetowe, pism, itp.;

5. Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane zadania, komunikatywność, kultura osobista;

6. Umiejętność pracy w zespole;

7. Gotowość podejmowanie nowych wyzwań

Dodatkowymi atutami będą: doświadczenia zawodowe w obszarze kultury, mediów lub edukacji oraz doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Oferujemy:

1. zatrudnienie na 1 etat;

2. pracę w centrum Warszawy

2. możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji;

3. możliwość udziału w różnorodnych projektach z dziedziny kultury i edukacji;

3. możliwość realizacji własnych pomysłów projektowych;

4. pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 10 lipca 2018 r. CV na adres fundacja@pro-cultura.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalista ds. platformy edukacyjnej”. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pro Cultura z siedzibą w Warszawie, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Pro Cultura zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania. Dane te przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wraz z tymi danymi i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Fundacji Pro Cultura.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Pro Cultura, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa, tel. 698-472-879, e-mail: fundacja@pro-cultura.pl, zwana dalej Fundacją;

2)Fundacja nie powołała Inspektora Ochrony Danych;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośredniego związanym z realizacją procesu rekrutacji w Fundacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy realizując projekty, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne, księgowe, pomoc prawną);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji;

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;

10) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specjalista ds. projektów

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. projektów będzie należało:

 • planowanie i realizacji działań przewidzianych w projektach,
 • koordynacja współpracy z partnerami,
 • kontakty z beneficjentami działań (w tym: władzami samorządowymi, placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi);
 • prowadzenie dokumentacji projektów,
 • udział w przygotowaniu sprawozdań i rozliczeń dla grantodawców
 • udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie

Nasze oczekiwania:

1. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków unii europejskiej

3. Umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

4. Umiejętność opracowywania tekstów - pism, tekstów na strony internetowe, sprawozdań, raportów, itp.;

5. Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane zadania, komunikatywność, kultura osobista;

6. Umiejętność pracy w zespole;

7. Gotowość podejmowanie nowych wyzwań

Dodatkowymi atutami będą: doświadczenia zawodowe w obszarze kultury, mediów lub edukacji.

Oferujemy:

1. zatrudnienie na 1 etat;

2. pracę w centrum Warszawy

2. możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji;

3. możliwość udziału w różnorodnych projektach z dziedziny kultury i edukacji;

3. możliwość realizacji własnych pomysłów projektowych;

4. pracę w przyjaznej, twórczej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 10 lipca 2018 r. CV na adres fundacja@pro-cultura.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Specjalista ds. projektów”. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy w dokumentach aplikacyjnych o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pro Cultura z siedzibą w Warszawie, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa moich danych osobowych zawartych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fundacji Pro Cultura zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania. Dane te przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wraz z tymi danymi i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Fundacji Pro Cultura.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanej dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Pro Cultura, ul. Jakubowska 15, 03-902 Warszawa, tel. 698-472-879, e-mail: fundacja@pro-cultura.pl, zwana dalej Fundacją;

2)Fundacja nie powołała Inspektora Ochrony Danych;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośredniego związanym z realizacją procesu rekrutacji w Fundacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy realizując projekty, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne, księgowe, pomoc prawną);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji;

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;

10) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: Zapytania ofertowego NA WYKONANIE WDROŻENIE I OBSŁUGĘ SYSTEMU BADAŃ ANKIETOWYCH

na potrzeby realizacji projektów: KoderJunior- Szkoła Mistrzów Programowania realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Działanie 3.2 „innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Zamawiający informuje o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności.

Wybrano ofertę wykonawcy: OBSZARY BIZNESU- ARKADIUSZ BISEWSKI, 80-460 Gdańsk ul.Pilotów 14B/33, NIP: 584-165-37-37 z ceną oferty brutto: 44 500 złotych

Uzasadnienie wyboru: W wyżej wymienionym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

1.03.2018r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Pro Cultura zaprasza do składania ofert na wykonanie, wdrożenie i obsługę informatycznego systemu badań ankietowych w ramach realizowanych projektów KoderJunior –szkoła mistrzów programowania

Przedmiot zamówienia – elementy i wymagania:

 1. System informatyczny
 • System informatyczny oparty o technologię webową, dostępny  z dowolnej przeglądarki internetowej oraz urządzenia mobilnego posiadający dostęp do internetu.
 • System z możliwością uruchomienia wielu instancji,(min.3)  umożliwiający przeprowadzenie badań na użytkownikach (szacunkowo ok. 4000 użytkowników dla jednej instancji).
 • Zarządzenie systemem jak i przeprowadzanie badań odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową.
 • Wymagane moduły systemu:
  • Moduł użytkowników
  • dostęp do informacji w zależności od ról
  • konta użytkowników tworzone przez administratorów, , możliwość masowego dodawania kont za pomocą importu z zewnętrznych źródeł danych (pliki: xls,csv)
  • brak ograniczeń w ilości użytkowników – system ma obsłużyć (szacunkowo  4000 użytkowników w jednej instancji)
  • Moduł badań (ankiet)
  • brak ograniczenia ilości możliwych pytań w systemie
  • możliwość grupowania pytań
  • możliwość ustalania ścieżki (scenariusza pytań) wg scenariuszy dostarczonych przez zamawiającego
  • możliwość zmiany treści, układu scenariusza w trakcie prowadzenia projektu
  • badania mogą wykorzystywać różne rodzaje pytań m.in.: wielokrotnego wyboru, wprowadzania tekstu, listy rozwijane, wprowadzanie liczb, suwak, pytania tak / nie.
  • Pytania mogą być ułożone na dwuwymiarowej macierzy, z możliwością oparcia pytań jednej osi o pytania na drugiej osi.
  • Pytania mogą zawierać elementy multimedialne ( zdjęcia, grafiki, pliki video, dźwiękowe, osadzone elementy z platform multimedialnych np. YouTube itp.)
  • Pytania mogą zależeć od wyników innych pytań. Na przykład, respondent może zostać zapytany o środki transportu używanych w dojazdach, jeśli pytany odpowiedział twierdząco na pytanie o posiadanie pracy.
  • System musi umożliwić dostępność badania dla użytkowników w ściśle określonych ramach czasowych ( od daty do daty) po których badania będą już nieaktywne
  • Pytania oraz scenariusze zostaną zaimplementowane przez wykonawcę na podstawie dostarczonych przez zamawiającego scenariuszy i pytań w formie plików i dokumentów.
  • Wygląd i układ badania można zmieniać poprzez zmianę szablonu.
  • Pytania jak i szablony mogą być zmieniane w edytorze WYSIWYG HTML. Dodatkowo, szablony można łatwo importować i eksportować.
  • Pytania mogą być również importowane i eksportowane za pośrednictwem edytora programu. 
 • Moduł komunikacji

system powinien mieć możliwość powiadamiania użytkowników (np. za pomocą poczty e-mail) o: dostępie do badania (dane do logowania),zaproszenie do badań, ponaglanie do dokończenia, wykonania badania

 • Moduł zabezpieczeń

system musi zagwarantować poufność przeprowadzonego badania, dostęp do badania dla respondentów realizowany najlepiej poprzez podania, indywidualnego klucza, dostęp do systemu może generować administrator, system musi śledzić i rejestrować dane użytkowników wykonujących badania ( IP, dane logowania, czas spędzony,)

 • Moduł statystyk i wyników

Wyniki badań powinny mieć możliwość prezentacji graficznej, tabelarycznej oraz eksportu do plików (pdf, csv, xls). 

 1. Wdrożenie systemu
 • Konfiguracja infrastruktury serwerowej, konfiguracja adresów (dns) ,instalacja oprogramowania serwerowego, zapewnienie właściwych mechanizmów tworzenia kopii bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie hostingu, certyfikatów wymaganych do uruchomienia systemu.
 • Zapewnienie konfiguracji serwera pocztowego do bieżącej i grupowej wysyłki maili z Systemu.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Instalacja i uruchomienie Systemu.
 • Założenie w Systemie kont i dostępów
 • Stworzenie dostępów dla administratorów i użytkowników systemu
 • Doraźną pomoc w ramach obsługi help desk.
 • Edycja pytań, scenariuszy badań na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego, przez cały okres trwania projektu uruchomienie i obsługa przeprowadzanych badań należeć będzie po stronie wykonawcy. 
 1. Obsługa systemu
 • Przez cały okres trwania projektu : tj. ok. 13 miesięcy wykonawca zapewni obsługę systemu w zakresie:
 • serwis systemu, jego konserwację oraz ewentualne, aktualizacje wynikające ze zmian wprowadzanych w technologiach wykorzystywanych przez system,
 • przygotowanie i obsługa badań (na podstawie dostarczonych materiałów) na 3 instancjach systemów (ok. 12 000 użytkowników)
 • kontakt telefoniczny  i mailowy przeznaczony do rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem systemu,
 • wykonawca pomoże rozwiązać Zamawiającemu problemy wynikające z ewentualnych nieprawidłowości działania operatora lub systemu, udzielając odpowiedzi natychmiastowych. W przypadku, gdy chodzi o skomplikowany problem, odpowiedź zostanie udzielona po zebraniu szczegółowych informacji i otrzymaniu dokumentacji opisującej nieprawidłowości działania
 • eksport wyników przeprowadzanych badań
 • wykonawca deklaruje gotowość do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania błędu w przedmiocie umowy, zgłoszonego przez Zamawiającego w możliwie krótkim terminie,
 • w przypadku błędu działania systemu czas reakcji wynosi do 24 godzin w dni robocze.

 

Termin składania ofert: 28.02.2018.

Miejsce składania ofert:

na adres: Bartosz Mioduszewski Warszawa ul. Chłodna 20 /88A (w przypadku korespondencji) oraz obowiązkowo kopię w wersji elektronicznej za pomocą e-mail na adres: bartoszm@koderjunior.pl

Kryteria oceny ofert:

50% cena

20% termin uruchomienia platformy do przeprowadzenia badań ( pierwsze badania do 1.03.2018)

20% sposoby zapewnienia pomocy w przygotowaniu badań oraz pomoc w obsługa  respondentów

10% elastyczność platformy (możliwość rozbudowy oraz integracji z innymi systemami)

Punkty za kryterium cena zostaną przyznane według wzoru:

                                                   najniższa zaoferowana cena brutto

Liczba przyznanych punktów = -------------------------------------------------------- x 100

                                                        cena ocenianej oferty brutto

 

Budżet zamówienia.

Zamawiający zakłada, że maksymalna wartość zamówienia wynosi: 44 700 brutto

Osoba kontaktowa w sprawie zapytania:

Bartosz Mioduszewski  

tel. +48 666 354 730

E-mail: bartoszm@koderjunior.pl

 

Treść ogłoszenia (PDF)

21.02.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------