warning: Creating default object from empty value in /home/artklaster/ftp/procultura/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Projekty

30
mrz.

RUSZA PROJEKT "RYNEK PRACY TWÓRCÓW I ARTYSTÓW W POLSCE"

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia rozpoczynamy prace nad dwuletnim projektem badawczym "Rynek pracy twórców i artystów w Polsce". Liderem projektu, dofinansowanego w ramach priorytetu Obserwatorium Kultury programu operacyjnego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury MKiDN, jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Fundacja Pro Cultura przyjęła funkcję partnera strategicznego. Prof. Dorota Ilczuk objęła funkcję kierownika merytorycznego badań, zespół badawczy stanowić będą pracownicy i współpracownicy lidera projektu i partnera strategicznego oraz eksperci zewnętrzni.
17
paź.

MONITOROWANIE I EWALUACJA FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY NORWESKICH W POLSCE

Prof. Dorota Ilczuk oraz Małgorzata Nowak współpracowały jako ekspertki ze słoweńską firmą PITIJA prowadzącą monitoring i ewaluację funkcjonowania Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ales Oven z PITIJA. Przeprowadzone zostały rozmowy w operatorem funduszu - MKiDN oraz beneficjentami funduszu z Warszawy (13-14.10.11r.) oraz Krakowa (17-18.10.11r).
31
lp.

PARTNERSTWA KREATYWNE W POLSCE (1 sierpnia 2011)